Βιομηχανικό Σχέδιο

Η ΑΚu αναλαμβάνει πλήρεις διαδικασίες βιομηχανικού σχεδιασμού για νέα προϊόντα και εξαρτήματα για πολλούς κλάδους. Η υψηλή εξειδίκευση στο σχεδιασμό μέσω CAD και 3D Rendering εφαρμογών μας επιτρέπει να προσφέρουμε σχέδια υψηλής ποιότητας και ανάλυσης τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απεικόνιση / προώθηση και κατασκευή πρωτοτύπων και τελικών προϊόντων. Σε συνεργασία με σύγχρονα μηχανουργεία μπορούμε να προσφέρουμε στον πελάτη ολοκληρωμένα πρωτότυπα έως και τελικά προϊόντα μαζικής παραγωγής.